ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρία μας περιλαμβάνει πλήρες φάσμα υπηρεσιών.

Η εταιρία αναλαμβάνει ελασματουργικές, σωληνουργικές εργασίες και επισκευές λεβήτων(ανατουμπώσεις-κατασκευή στοιχείων EXHAUST GAS BOILER-EXHAUST GAS ECONOMIZER- σερπαντινών-διαμόρφωση αυτών).Επίσης κατασκευάζουμε εξαεριστικές κεφαλές, ανεμοδόχους, τροχαλίες,ρούμπους καθόδων, ανθρωποθυρίδες, σκάλες αλουμινίου ή χαλύβδινες, πώματα ψυγείων ανοξείδωτα ή χαλύβδινα. Στην εταιρία απασχολούνται τεχνίτες με πολύχρονη εμπειρία και με την χρήση εργαλείων (σταθερά-φορητά) φέρουμε σε πέρας τις εργασίες που αναλαμβάνουμε με επιτυχία ώστε ο πελάτης μας να ικανοποιείται και να βρίσκει λύση σε κάθε πρόβλημά του.